Menu Close Maxeda / DIY Group
Home > Duurzaamheid > Building a better World > Verpakkings- en afvalmanagement 

Verpakkings- en afvalmanagement

Als lid van de Vereniging van Winkelketens in de doe-het-zelf branche, heeft Maxeda DIY Group actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het brancheverduurzamingsplan ‘Verpakken doe-het-zelf 2015-2018’. Dit plan bevat richtlijnen voor inkopers en leveranciers om de belasting van het milieu door productverpakkingen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt het afval in de winkels gescheiden in verschillende afvalstromen en afgevoerd door gecertificeerde afvalverwerkers. Uit cijfers van de afvalverwerkers blijkt dat de opgestelde richtlijnen helpen, het gemiddelde aantal kilo’s ingezameld afval daalt namelijk aanzienlijk. Ook aan het afval van de klanten is gedacht. In samenwerking met diverse bedrijven en stichtingen biedt Maxeda klanten de mogelijkheid om batterijen, (spaar)lampen, tl-buizen en elektrische apparaten in te leveren. Vervolgens zorgen de afvalverwerkingspartners dat de ingezamelde producten worden opgehaald en gerecycled. Tevens wordt oude bedrijfskleding van de winkelmedewerkers gerecycled en deels gebruikt voor het maken van nieuwe bedrijfskleding.

Energie

We hebben het energieverbruik in ons DC met 40% verminderd door het verlichtingssysteem te vervangen.  
Lees verder

Supply Chain

Ons Supply Chain team mikt op verbetering van dienstverlening & efficiency en beperking van onze CO2-voet­afdruk.   
Lees verder

Duurzame producten

Alle producten die Maxeda DIY Group inkoopt en aan consu­menten aanbiedt voldoen aan relevante wet- en regelgeving.   
Lees verder