Menu Close Maxeda / DIY Group
Home > Duurzaamheid > Building a better World > Verpakkings- en afvalmanagement 

Verpakkings- en afvalmanagement

We hebben ook de toepassing van kunststof minicontainers en karren voor levering aan winkels van zowel Brico als Praxis uitgebreid. Dit initiatief maakt het verzamelen in het DC efficiënter, verhoogt de omloopsnelheid en beperkt het gebruik van karton. Het merendeel van de leveringen aan winkels vindt plaats op karren.

Alle Business Units hebben een eigen administratie op het terrein van afvalbeheer ontwikkeld om daarmee het op de markt gebrachte verpakkingsafval te controleren. We streven er naar de belasting op het milieu structureel te verminderen, zowel in de productiefase, de gebruiksfase als in de afvalfase. 

Energie

We hebben het energieverbruik in ons DC met 40% verminderd door het verlichtingssysteem te vervangen.  
Lees verder

Supply Chain

Onze Supply Chain mikt op verbetering van dienstverlening & efficiency en beperking van onze CO2-voet­afdruk.   
Lees verder

Duurzame producten

Alle producten die we inkopen en aan consu­menten aanbieden voldoen aan relevante wet- en regelgeving.   
Lees verder